Skip to main content

Lessen in Waarheid: Back Matter

Deze boek is uitgegeven door de Unity School of Christianity, een opvoedkundige, algemeen-religieuze instelling, welke zich ten doel stelt te bewijzen dat de leer van Jezus Christus een practische levenswijse is voor alle zeven dagen van de week. Het i's meer school dan kerk, een school, die iedereen helpen kan, ongeacht zijn kerkelijk lidmaatschap, om gezondheid, vrede, vreugde en overvloed te vinden door de christelijke beginselen van dag tot dag na te leven.

Unity is gesticht meer dan vijftig jaar geleden. Het hoofdkwartier, gevestigd te Kansas City, Missouri, heeft bijna vijf honderd personen geëngageerd om zijn boodschap door de geheele wereld verkondigd te krijgen.

Ten einde Unity's boodschap ter beschikking te stellen van allen, die geen Engelsen spreken, publiceert Unity literatuur in het Spaansch, Russisch, Nederlandsch, Zweedsch, Fransch, Italiaansch, Duitsch en andere talen. Alle publicaties van Unity hebben een nominale prijs, doch worden gratis gezonden tot de velen, die anders niet in staat zouden zijn zulks te ontvangen.

Als ge een probleem op te lossen hebt en ge voelt de behoefte aan de steun van Unity's gebed voor uzelf of voor anderen, dan noodigen wij u uit te schrijven aan de Stille Unity, een afdeeling van de Unity School, welke zich door gebed en geestelijke voorlichting richt tot mannen, vrouwen en kinderen, waar zij ook zijn.

Door een van de afdeelingen, de zgn. Stille-70, verschaft Unity aan hen, die er om vragen, zonder kosten literatuur ter verspreiding in ziekenhuizen, gevangenissen en andere instellingen.

Zoudt ge meer willen weten omtrent het werk van Unity, schrijft ons dan. Uw aanvraag zal terstond en met toewijding behandeld worden, en zij, die erover zullen gaan, zullen zich met u vereenigen in gebed en zullen u zegenen in de geest der dienende liefde.

Unity School of Christianity
917 Tracy Avenue Kansas City 6, Missouri, United States of America

PRINTED U.S.A 3D-2M-8-46

________________________
arrow-left